МО вихователів груп молодшого дошкільного віку


Тема: «Джерело батьківських знань».
(2017-2018н.р.)

Засідання 1
Місце проведення: ДНЗ №188 "Червона гвоздика"
План роботи
1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (права і обов’язки батьків). Інформація. (Керівник МО Приставка С.П., вихователь-методист ДНЗ №28).
2. Форми співпраці з батьками. Інформація. (Вихователь ДНЗ №274 Сасіна Г.М.).
3. «Разом з батьками виховуємо сучасну дитину». Репрезентація освітнього  проекту «Взаємодія педагогів з батьками дітей  з вадами зору». (Вчитель-дефектолог ДНЗ №188 Коновалова  Н.А.).
3.  Тренінгові вправи щодо встановлення партнерських відносин між ДНЗ та родиною. (Практичний психолог ДНЗ №28 Чернова І.М.).
4. Методичні рекомендації слухачам. Пам’ятка для педагогів «Партнерські відносини вихователів з батьками як засіб поліпшення їх педагогічної вправності». (Керівник МО Приставка С.П., вихователь-методист ДНЗ №28).
5. Вправа «Відкритий мікрофон».
Засідання 2
Дата: 04.12.2017
Місце проведення: ЦРД "Веселка"
План роботи
1.Реєстрація учасників. 
Ознайомлення з планом роботи  методичного об'єднання. ( Приставка С.П., керівник МО) 
2. Консультація «Плекаємо становлення особистості дитини» (Грабо Н.В., вихователь ЦРД «Веселка»).
3.Презентація досвіду роботи «Сімейні традиції у формуванні особистості дітей середнього та старшого дошкільного віку» (Павлятенко Ю.М., вихователь ЦРД «Веселка»).
4.Відеоперегляд свята для дітей та батьків «Осінній ярмарок» (ЦРД «Веселка»). 
5.Відкритий мікрофон «Що беру з собою в «педагогічний кошик» (Приставка С.П.,керівник М).


«Пізнавальний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в різних видах продуктивної діяльності».
(2016-2017н.р.)


Засідання 1
«Нетрадиційні види художньо-творчої діяльності дошкільників, як засіб їх пізнавального розвитку».
План роботи:
1.Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку, вимоги визначені Базовим компонентом  дошкільної освіти. (Інформація, Приставка С.П.). 
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIMmpvNDdSSk5wYUk/view?usp=sharing
2. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей молодшого дошкільного  віку.  «Розвиваємо уяву дошкільників». (Консультація, практичний психолог Чернова І.М.). 
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIdFpfYkVYcG13Vzg/view?usp=sharing
3. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників через використання нетрадиційних видів художньо-творчої діяльності. (Консультація,  Фоміна А.О.). 
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBISmIzMEJtOXlDNGc/view?usp=sharing
4. Майстер – клас з нетрадиційних технік зображувальної діяльності. (Вихователі: Галавура Е.В., Тищенко Г.А., Фоміна А.О.). 
5. Виставка нетрадиційного обладнання з художньо-творчої діяльності дошкільників та дитячих робіт «Наш вернісаж». (Педагогічні працівники,  вихованці та батьки ДНЗ №28).

Засідання 2
Тема: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
План роботи:
1. Реєстрація учасників. Онайомлення з планом роботи  методичного  об’єднання (керівник МО Приставка С.П.).
2. Сенсомоторика. Значення сенсомотирики в розвитку дитини дошкільного віку (вихователь-методист ДНЗ №262 Єрохіна Л.І.).
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIVjlOTHlvdVphTGM/view?usp=sharing

3. Презентація методичного посібника «Играя-развиваем» (вихователь  ДНЗ №262 Соколовська О.А.).
4. Майстер - клас з сенсомоторики (вихователь ДНЗ №262 Захаренко С.М.).
5. Підбиття підсумків роботи. Узагальнення матеріалів.Вправа відкритий мікрофон «Ваші враження від побаченого» (керівник МО Приставка С.П.)
     
                                

Засідання 3
«Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку нетрадиційними техніками малювання».
План роботи:
1. Нетрадиційні техніки малювання в ДНЗ та їх вплив на розвиток дитини дошкільного віку. (Керівник МО Приставка С.П.).
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIR1lEOTZjZlZIREE/view?usp=sharing
2. Репрезентація досвіду роботи. Методична розробка "Нетрадиційні техніки малювання як засіб розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку". (Вихователь ДНЗ №172 Довбиш О.Г.). https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIR3YwNDVUWmRtbkU/view?usp=sharing
3. Перегляд заняття з малювання з використанням нетрадиційних технік. (Вихователь ДНЗ №172 Довбиш О.Г.). https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIbnFGNEZ3dFdTT28/view?usp=sharing
4. Виставка методичної літератури. (Вихователь-методист ДНЗ №172 Глухарєва Л.С.).
5. Екскурсія до кімнати творчості. (Вихователь ДНЗ №172 Довбиш О.Г.).
6. Підбиття підсумків роботи МО за рік. Вправа "Думки по колу". (Керівник МО Приставка С.П.).


«Пізнавальний розвиток дітей молодшого 
дошкільного віку» (2015-2016 н.р.)
Мета: формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів,  розширення і поглиблення знань із зазначеної проблеми, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

Засідання 1
План роботи:
1. Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку, вимоги визначенізаконодавчими та іншими нормативно-правовими актами. (Волик О.В., вихователь ДНЗ №28).
2. Особистісний аспект пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. (Чернова І.М., практичний психолог ДНЗ № 28).
3. Створення оптимальних умов в групі для формування  навчально-пізнавальної діяльності дітей. (Галавура Е.В., вихователь ДНЗ № 28).
4. Відео перегляд інтегрованого заняття (вступ до природознавства і малювання). (Фанагей І.М., вихователь ДНЗ №28).
5. Підбиття підсумків роботи. Методичні рекомендації слухачам (Приставка С.П., вихователь-методист ДНЗ №28).                
Пам`ятка "Принципи організації розвивального простору у групових приміщеннях дошкільного навчального закладу" https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBITkd0RlRCYVhpWEU&export=download 

Пам`ятка "Наповнення предметно-­ігрового розвивального середовища групи  для дітей четвертого року життя" https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBIeXhFLU5mTlRITGs&export=download

Перелік елементів розвивального середовища групи та їх опис https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBIZHFQU2EzTVdVTE0&export=download

                                                       Засідання 2
Тема: «Сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників»
План роботи:
1.    Сенсорно-пізнавальна та математична компетенція дошкільників. Інформація. (Приставка С.П., вихователь-методист ДНЗ № 28.
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIdlVsY3d5S2hPN2M/view?usp=sharing
2.    Форми і засоби сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників.Консультація з використанням відео презентації. (Тищенко Г.А. вихователь ДНЗ № 28.) 
3.    Перегляд  інтегрованого заняття: ознайомлення з предметним довкіллям + аплікація, ліплення. Тема «Посуд». (Дячук С. В.,  вихователь ЦРД «Веселка»).
4.    Оптимізуємо процес розуміння дитини.Велика Ольга Петрівна. Активна консультація. (Велика О.П., практичний психолог ЦРД «Веселка»).
5.    Підбиттяпідсумківроботи: вправа «Відкритий мікрофон «Ваші враження від побаченого». Методичні рекомендації слухачам.

   Засідання 3
Тема: «Експериментально-дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку».
1. Перегляд  експериментально-дослідницької діяльності з дошкільниками «Крош в гостях у дітей». Вихователь ДНЗ №295,  Назаренко І. М.
2. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей у дошкільному закладі. Міні-лекція. Керівник МО Приставка С.П.
3. Формування рефлексивних умінь дитини дошкільного віку. Практичний психолог ДНЗ №295,  Гурська О.С.
4. Практична частина (експериментально-дослідницька діяльність). Керівник МО Приставка С.П.
5. Підбиття підсумків роботи за рік.  Анкетування «Думаю, мрію, пропоную».  Керівник МО Приставка С.П.  

Проблемна тема 2014-2015 навчального року:
 «Формування національної свідомості дошкільників»

Засідання 1: «Формування національної свідомості в умовах ДНЗ».
1. Актуальність проблеми формування національної свідомості дошкільників. (Інформація, вихователь ДНЗ № 28 Сабадіна К.О.)
https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBIa09yaWdCMy1WbGc&export=download
2. Формування національної свідомості дошкільників, вимоги визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.(Інформація, вихователь-методист ДНЗ №28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).
3. Національний характер українців (етнопсихологія). (Презентація, практичний психолог ДНЗ №21 Хребто А.В.)
https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBILXhyUW1RTl9NOHM&export=download

4. Шляхи формування національної свідомості дошкільників. (Презентація, вихователь-методист ДНЗ №28, керівник МО вихователів молодшого віку Приставка С.П.).
5. Відео перегляд презентацій куточків народознавства ДНЗ №28.
6. Підбиття підсумків роботи. Методичні рекомендації слухачам. (Вихователь-методист ДНЗ №28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).

Засідання 2: «Патріотизм - невідємна ознака національно свідомого громадянина».
1. Патріотизм-що це?    (інформація. Вихователь-методист ДНЗ 28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.)
https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBIVkw2RG5wNFo5WDA&export=download
2. Формування національної свідомості та патріотичне виховання. (Презентація. Вихователь-методист ДНЗ 28, керівник МО вихователів молодшого віку Приставка С.П.). 
3. Можливості та особливості патріотичного вихованняПсихологічний аспект. (Презентація. Практичний психолог ДНЗ 290 Вознесенська І.Ю.)
https://docs.google.com/uc?id=0BwRCQlj2DNBIbDFlNmhfS2p4ZDA&export=download
4. Відео перегляд презентацій з досвіду роботи ДНЗ 290 щодо патріотичного виховання дошкільників.
Гра-заняття "Українські народні страви. Вареники" 


Сімейний проект "Моє рідне місто вивчаю - вже багато знаю"
5. Підбиття підсумків роботи. Методичні рекомендації слухачам. (Вихователь-методист ДНЗ 28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).


Засідання 3:«Вихователь - приклад для вихованців».1.Психологія впливу (педагог - вихованці, педагог - батьки). (Вихователь-методист ДНЗ  №28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).
2.Відео перегляд з досвіду роботи ДНЗ №28 та ДНЗ №219 щодо роботи з батьками дошкільників.
3. Мистецтво - як засіб творення особистості. (Вихователь-методист ДНЗ №28, керівник МО вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).
4. Естетичне виховання дошкільників (відео перегляд). (Музичний керівник ДНЗ №28 Федорова О.М.).

5. Відео перегляд. Майстер-клас "Ляльки-мотанки". (Вихователь ДНЗ №28 Горлова Ю.О.)
6. Підбіття підсумків роботи за рік. Методичні рекомендації слухачам.
(Вихователь-методист ДНЗ № 28,  керівник  МО  вихователів молодшого дошкільного віку Приставка С.П.).

Майстер-клас "Ляльки-мотанки".


Комментариев нет:

Отправить комментарий