МО практичних психологів ДНЗ

«Психологічний супровід родини з дітьми із особливими освітніми потребами» (2017-2018н.р.)

Засідання 1
ПЛАН РОБОТИ
1. Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання. (Гурська О.С, практичний психолог ДНЗ №295).
2. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання. Оформлення документації супроводу дитини з особливими освітніми потребами. (Кременецька Л.В., методист НМЦ ДОН ЗМР).
3.Нормативно-правова база. (Купчик І.М.,інспектор з  інклюзії  НМЦ ДОН ЗМР).
4. Алгоритм взаємодії психологічної служби ДНЗ та ПМПК. (Мироєвська А.Г. завідувач ПМПК).https://drive.google.com/drive/folders/0BwRCQlj2DNBId0h0Qks1cjZVOE0?usp=sharing
Засідання 2
Тема: «Особливості взаємодії з батьками дітей, які мають особливі освітні потреби»
Дата:  26 .01. 2018р.       
Місце: ДНЗ №166


План роботи
1.Ознайомлення з планом роботи методичного обєднання.  (Гурська О.С., методист РМК)
2.Психологічна підтримка батьків.
- Психологічне просвітництво і психологічне консультування батьків щодо навчання та виховання дітей з ООП.
- Алгоритм роботи з батьками дітей з ООП.  (Суворова К.М.,  практичний психолог ДНЗ№166)
3. Реалізація індивідуального підходу в роботі з батьками. ( практичні психологи: Данільчук А.Є.(ДНЗ № 290), Чернова І.М. (ДНЗ № 28),  Онищенко М.С. (ДНЗ №274), Гурська О.С.,методист РМК
4. Екскурсія – огляд розвивального середовища спеціальних груп. Виставка посібників. (Завідувач ДНЗ №166 -  Пилипенко І.П., практичний психолог Суворова К.М.,вихователі   груп №9, №5. ДНЗ№166Методичні рекомендації 


«Встановлення емоційного діалогу – запорука ефективних відносин дітей і батьків» (2016-2017н.р.)

Засідання 1
ПЛАН РОБОТИ
1. Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання. (Гурська О.С,психолог ДНЗ № 295)
2. Алгоритм взаємодії психологічної служби ДНЗ та ПМПК. (Мироєвська А.Г. завідувач ПМПК).
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRCQlj2DNBIRVNvNW9OSEZZQW8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRCQlj2DNBIeXp5OTZoZHpaNFk?usp=sharing
3. Встановлення емоційного діалогу – запорука ефективних відносин дітей і батьків.
-вплив негативних і позитивних емоцій на взаємини;
-канали емоційного спілкування;
- управління емоціями. (Велика О.П. психолог ЦРД «Веселка», Данільчук А.Є., психолог ДНЗ №293). https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBISk5qN0d6bkFDQnM/view?usp=sharing
4. «Діти навчаються спостерігаючи: завдання для дорослих» (робота з гнівом).
(Чернова І.М., психолог ДНЗ № 28, Суворова К.М., психолог ДНЗ№ 166). 
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBISk5qN0d6bkFDQnM/view?usp=sharing       
Відео матеріали:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRCQlj2DNBINzRNNkNBQUViT0U?usp=sharing

  

Засідання 2
"Формування простору для безконфліктного спілкування в сім`ї"

ПЛАН РОБОТИ
1.Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання. (Гурська О.С, психолог ДНЗ № 295). https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIakVQUTItOFVOdFU/view?usp=sharing
2. Формування простору для безконфліктного спілкування в сім`ї:
 - види спілкування (вербальне/невербальне);
- прийоми ефективного спілкування;
- причини та шляхи подолання конфліктів у спілкуванні.( Чернова І.М., психолог ДНЗ № 28, Данільчук А.Є., психолог ДНЗ №293).
3. Використання техніки Форум – театр "Формування простору для безконфліктного спілкування" (Велика О.П., психолог ЦРД «Веселка»; Данільчук А.Є., психолог ДНЗ №293; Чернова І.М., психолог ДНЗ № 28; Суворова К.М., психологДНЗ№ 166; Гурська О.С, психолог ДНЗ № 295)
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIZXlmTTI1a0RyclU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIeXlxeWRmYjkwdlU/view?usp=sharingЗасідання 3
"Взаємодія психолога з батьками в процесі формування дитячо-батьківських відносин"

ПЛАН РОБОТИ
1. Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання. Гурська О.С, практичний психолог ДНЗ № 295
2. «Досвід щодо організації проведення клубу для батьків.»  Онищенко М.С., практичний психолог ДНЗ № 274 
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBIR3Vja0RlY3Flc3M/view?usp=sharing
3. «Ефективне використання методу інтервізії в роботі  з батьками». Вознєсенська І.Ю, практичний психолог ДНЗ №290 
4. Гра «Повітряна куля». Филипських Г.Ю., практичний психолог ДНЗ №227 
5. «Встановлення партнерських відносин між дошкільним закладом і родиною». Верховська О.А., практичний психолог ДНЗ № 188 
6. Підведення підсумків. Анкетування.
Взаємодія психолога з батьками в процесі формування дитячо-батьківських відносин
 2015-2016 н.р.

Мета: Підвищення  професійної компетентності працівників психологічної служби в роботі з батьками. Вдосконалення практичних навичок психологів щодо  форм взаємодії з клієнтами. Сприяння усвідомленню професійного образу.
1.Формування іміджу психолога в ДНЗ
 -  складові професійного іміджу;
-  типові помилки в роботі психолога.
 2. Практична частина.
Психотехніка саморегуляції психолога – запорука успішної взаємодії з батьками.
 3.Д/З Складання рефлексивної розповіді.

                                      Формування іміджу психолога в ДНЗЗасідання 2
 1.Ознайомлення з планом роботи методичного обєднання. ернова І.М., ДНЗ № 28)
2.Форми та методи взаємодії психолога з батьками:
Індивідуальні форми взаємодії. (Данильчук А.Є., ДНЗ №293)
-    Наочно-інформативні форми взаємодії. (Хребто А.В., ДНЗ № 21)
-   Групові форми взаємодії. (Онищенко М.С., ДНЗ № 274, Велика О.П., ЦРД «Веселка»
3. Практична частина.     
Практичне застосування фільмотерапії (перегляд, обговорення та психоаналіз короткометражного фільму). (Велика О.П., ЦРД «Веселка»)       
4. Заповнення бланку самооцінювання якості взаємодії психолога з батьками через різні форми діяльності.  (Чернова І.М., ДНЗ № 28)

Упражнения для эффективной работы во время киногренинга 

Упражнение "Анализ личности героя"

Короткометражный фильм 'удачное знакомство'.mp4 

Основні ознаки тренінгу  (згідно з висновками російського дослідника Олени Гобатовой)

Засідання 3
1.Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання.  І.М.Чернова., ДНЗ № 28
2.Емоційне благополуччя дитини в дошкільному закладі. Практичні рекомендації.  М.С.Онищенко., ДНЗ№274 
3.Батьківські установки та їх вплив на розвиток особистості дошкільника.  О.С.Гурська., ДНЗ № 293
 4. Підбиття підсумків роботи. Анкетування слухачів з метою визначення результативності роботи  МО 2015-2016 н.р.

Метафора „Річка та береги” 

Тема: «Використання методів арт-терапії в різних видах діяльності практичного психолога ДНЗ».
(2014-2015 н.р.)
Засідання 1
З метою ознайомлення практичних психологів ДНЗ з методами арт-терапії та можливостями використання арт-терапевтичних технік в педагогічному просторі дошкілля  14.10.2014 р. на базі ДНЗ (ясла-садок) № 28 проведено методичне об’єднання практичних психологів  ДНЗ Комунарського району.
План роботи методичного обєднання практичних психологів
1.     Арт-терапія в педагогіці. Використання засобів арт-терапії в роботі практичного психолога дошкільного закладу.
Чернова І.М., керівник МО, практичний психолог ДНЗ № 28
Суворова К.М., практичний психолог ДНЗ № 166
2.     Використання метода фототерапії в педагогічній практиці. Опис методу , його функції та можливості.
Велика О.П.,  практичний психолог ЦРД «Веселка»
3.     Використання ізотерапевтичної техніки «Мандала».
Данільчук А.Є., практичний психолог ДНЗ № 293
                (Матеріали додаються)
https://drive.google.com/file/d/0BwRCQlj2DNBINmZ1bWlLaDhQY1U/view?usp=sharing

                                                     Засідання 2
30.01.2015 на базі  ДНЗ №219 «Сонячний зайчик»  відбулося засідання 2 методичного  об’єднання  практичних психологів району, в рамках якого було репрезентовано досвід роботи дошкільного  навчального закладу №219 - «Від гармонії кольорів - до душі дитини» . Інтеграція різних видів естетотерапії: кольоротерапії, музикотерапії, танцювально-рухової терапії, арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку. Слід відмітити, що даний досвід отримав ІІ місце у VІ Міській педагогічній виставці  перспективного досвіду у 2013-2014 навчальному році. 
(Матеріали додаються)
Использование  изотерапевтических техник в дошкольном пространстве   Засідання 3
Использование метода песочной терапии в дошкольном пространстве.  Работа с глиной. 
ПАМЯТКА SANDPLAY-ТЕРАПЕВТА
Техника «Рисование на стекле» В. Шевченко  (модификация Е. Тарариной)

Техника работы с глиной 

Песочная терапия 

Комментариев нет:

Отправить комментарий